Vitejte na stránkách Praktika řešení programátorských úlohAnotace:
Seminář je věnovaný řešení různých zajímavých algoritmických úloh, které se vyskytují na světových programátorských soutěžích. Probírané postupy a metody ale mají i široké uplatnění ve všech oblastech informatiky. Studenti si probranou látku též prakticky vyzkoušejí při řešení těchto úloh. Seminář dále slouží jako příprava studentů na soutěže typu ACM ICPC nebo TopCoder.


V zimním semestru 2013/2014 se seminář koná v úterý 17:20 - 20:30 v unixovém labu SU1. První seminář byl 8. října, další pravidelně každých 14 dní.

Seminář probíhá formou soutěže obdobné ACM ICPC. Účastníci se tedy rozdělí do nejvýše tříčlenných týmu a na počítači řeší sadu úloh, které jsou průběžně vyhodnocovány na testovacích datech. Vítězný tým dostane čokoládu!

Zápočet se uděluje za získání aspoň 15 bodů.
Body lze získat za: