Letný semester 2009/2010Na získanie zápočtu je potrebné získať aspoň 13 bodov
pre zisk dodatočných bodov je nutné vyriešiť úlohy zadané na úvodnej stránke, prípadne kontaktovať cvičiacich.

Priebežný počet bodov:
			praktikum			iné aktivity		
			účasť teória	riešenie prax	Spoj		TopCoder	Google Code Jam	suma	Medaila*
Martin Šuška		10		12		2		1		1		26	
Peter Jankovský		10		14								24	
Pavol Trenkler		10		13								23	
Peter Korcsok		10		13								23	
Michal Szabados		6		14		1				1		22	
Jaroslav Bohmer		8		9						1		18	
Andej Hraško		10		6								16	
Ladislav Láska		4		12								16	
Ondřej Pilát		4		12								16	
Michal Klein		8		7		1						16	
Pavel Veselý		8		7								15	
Petr Fejfar		8		7								15	
Le Duc Khanh Chuong	10		4								14
Peter Fabian		10		1		3						14
Peter Nikodem		8		5								13
Matej Snoha		8		5								13
Martin Juhász		10		1								11
Michal Tuláček		4		4								8
Michal Kikta		6		2								8
Alexander Pícha		6		0								6
Michal Souček		2		0								2
David Marek		0		1								1
*Virtuálnu medailu získava horná polovica riešiteľov pomerom 1:2:3.

Seminár 17.5.2010
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         abcd     4:28:34
 2 korcsokp Peter Korcsok & Petr Jankovsky       abcd     6:02:30
 3 trenp4am Pavol Trenkler               abc      6:07:27
 4 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein       ab      1:50:30
 5 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          ab      4:42:44
 6 fabip4am Peter Fabian                b      2:19:17
Seminár 3.5.2010
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 laskal  Ladislav Laska & Ondrej Pilat       abc      3:36:42
 2 trenp4am Pavol Trenkler               abc      4:12:23
 3 fejfarp  Petr Fejfar                a c      4:50:38
 4 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          ab      6:54:57
 5 snohama  Matej Snoha                 b      3:01:51
 6 bohmerj  jaroslav Bohmer               b      3:08:47
 7 hraskoa  Andrej Hrasko                b      5:06:22
 8 -------  Petr Jankovsky               a       0:00:00

Seminár 5.4.2010
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 danim7am Michal 'Mimino' Danilak          abcd     6:49:05
 2 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         abc      2:32:20
 3 veselyp2 Vesely Pavel                abc      6:57:05
 4 korcsokp Peter Korcsok & Petr Jankovsky       abc      7:00:10
 5 trenp4am Pavol Trenkler               ab      4:02:28
 6 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          a       0:42:02
 7 tulam4am Tulacek Michal               a       1:01:51
 8 fejfarp  Petr Fejfar                a       1:29:01
 9 snohama  Andrej Hrasko & Matej Snoha & LeDuc Khan  a       1:57:21
10 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein       a       3:15:08

Seminár 22.3.2010
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 ondruskp Peter 'Delsius' Ondruska          abc e     4:41:22
 2 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         abc      2:38:16
 3 korcsokp Peter Korcsok & Petr Jankovsky       abc      5:38:39
 4 laskal  Ladislav Laska & Ondrej Pilat       abc      6:19:15
 5 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          abc      8:15:06
 6 veselyp2 Vesely Pavel                ab      1:32:49
 7 trenp4am Pavol Trenkler               ab      3:16:26
 8 hraskoa  Andrej Hrasko & Matej Snoha & LeDuc Khan  a c      1:23:16
 9 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein & Peter Nik.a       0:26:01
10 kiktami  Kikta Michal                a       0:27:42
11 fejfarp  Petr Fejfar                a       0:33:14

Seminár 8.3.2010
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         abcd     3:16:18
 2 danim7am Michal 'Mimino' Danilak          abcd     4:02:52
 3 tulam4am Tulacek Michal               abc      4:49:47
 4 korcsokp Peter Korcsok & Petr Jankovsky       abc      5:20:11
 5 bohmerj  Jaroslav Bohmer & Michal Klein & Peter Nik.abc      6:28:37
 6 laskal  Ladislav Laska & Ondrej Pilat       ab d     7:00:08
 7 veselyp2 Vesely Pavel                a c      2:29:05
 8 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          a c      3:17:50
 9 kiktami  Kikta Michal                a       0:15:11
10 juham3am Martin Juhasz               a       0:26:12
11 marekda  Marek David                a       0:47:45
12 fejfarp  Petr Fejfar                a       1:05:05
13 leduckhc Le Duc Khanh Chuong            a       1:08:47
14 hraskoa  Andrej Hrasko               a       4:40:35

Zimný semester 2009/2010


Na získanie zápočtu je potrebné získať aspoň 5 bodov

Priebezny pocet bodov:
			Aktívne úcasti:		Prezentácie:	CTU Open:	TopCoder
David Marek		4							
Eva Peskova		2							
Jakub Horak		5					1		
Jaroslav Bohmer		6							
Jozef Jirasek		5					1		
Kristian Kacz		3							
Ladislav Laska		5					1		
Martin Juhasz		5							1,5 (SRM 451,454,459 Level2 Division2)
Martin Suska		7			2				
Michal Danilák		5(+1)			2		1		
Michal Kikta		7							
Michal Klein		5							
Michal Szabados		5					1		
Michal Tulacek		2							
Pavel Klavik		4					1		
Petr Macek		1							
Tomas Jakl		7							
Tomas Kypta		6					1		


Seminár 11.1.2009
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 danim7am Michal 'Mimino' Danilak          abcde     5:27:37
 2 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         a c      2:54:51
 3 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          a       0:27:22
 4 kiktami  Kikta Michal                a       0:30:32
 5 laskal  Jakub Horak & Ladislav Laska        a       0:46:24
 6 jaklt   Tomas Jakl                 a       1:06:54
 7 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein       a       2:18:33

Seminár 14.12.2009
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         abc e h   0:00:00
 2 horakjak Jakub Horak & Ladislav Laska        abc      0:00:00
 3 suskm3am Martin 'Betlista' Suska           bc      0:00:00
 4 kyptt4am Kypta Tomas                 bc      0:00:00
 5 jaklt   Tomas Jakl & Marek David          bc      0:00:00
 6 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein       bc      0:00:00
 7 kiktami  Kikta Michal                 c      0:00:00
 8 roskt7am Tomas Roskovec                c      0:00:00
 9 kaczk6am Kristian Kacz                      0:00:00
10 juham3am Martin Juhasz                      0:00:00

Seminár 30.11.2009
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 danim7am Michal 'Mimino' Danilak          abcde     4:45:01
 2 kyptt4am Kypta Tomas                abcd     5:15:10
 3 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         abcd     8:41:30
 4 klavp7am Jozef Jirasek & Pavel Klavik        abc      1:17:19
 5 bohmm7am Martin Bohm & Petr Onderka         bcd     5:38:03
 6 jaklt   Tomas Jakl & Marek David          bc      2:24:35
 7 kaczk6am Kristian Kacz                b      0:35:27
 8 juham3am Martin Juhasz                b      0:40:54
 9 suskm3am Martin 'Betlista' Suska           b      0:59:29
10 kiktami  Kikta Michal                b      1:38:23
11 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein       b      1:56:14
12 horakjak Jakub Horak                       0:00:00

Seminár 16.11.2009
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 klavp7am Jozef Jirasek & Pavel Klavik        abcd     4:41:16
 2 kyptt4am Kypta Tomas                abc e     5:21:09
 3 ondruskp Peter 'Delsius' Ondruska          abcd     9:32:07
 4 laskal  Jakub Horak & Ladislav Laska        abc      3:47:25
 5 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          ab      3:19:30
 6 jaklt   Tomas Jakl                 a c      3:49:16
 7 kiktami  Kikta Michal                a       1:11:24
 8 juham3am Martin Juhasz               a       1:26:23

Seminár 2.11.2009
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 danim7am Michal 'Mimino' Danilak          abcde     2:25:21
 2 klavp7am Jozef Jirasek & Pavel Klavik        abcd     4:50:45
 3 kyptt4am Kypta Tomas                abc      4:06:31
 4 tulam4am Tulacek Michal               a       0:19:57
 5 jaklt   Tomas Jakl                 a       0:44:41
 6 kaczk6am Kristian Kacz               a       0:49:26
 7 juham3am Martin Juhasz               a       0:54:30
 8 peske5am Eva Peskova, Jan Stefek & Zdenek Vilusinskya       1:18:27
 9 kiktami  Kikta Michal                a       1:28:11
10 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein       a       1:48:45
11 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          a       2:27:31
12 laskal  Jakub Horak & Ladislav Laska               0:00:00

Seminár 19.10.2009
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 danim7am Michal 'Mimino' Danilak          abcde     1:58:45
 2 klavp7am Jozef Jirasek & Pavel Klavik        abcd     2:24:14
 3 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         abcd     2:58:07
 4 kyptt4am Kypta Tomas                abc      3:35:16
 5 horakjak Jakub Horak & Ladislav Laska        ab d     3:40:12
 6 jaklt   Tomas Jakl, David Marek -         ab      2:04:48
 7 bohmerj  jaroslav Bohmer & Michal Klein       ab      2:28:51
 8 juham3am Martin Juhasz               ab      2:44:13
 9 kiktami  Kikta Michal                ab      2:53:07
10 suskm3am Martin 'Betlista' Suska          ab      3:02:31

Seminár 5.10.2009
 # Username Teamname                  Problems   Time
-----------------------------------------------------------------------------
 1 danim7am Michal 'Mimino' Danilak          abcd     6:50:15
 2 dzett2am Dzetkulic Tomas              ab      1:43:37
 3 szabm7am Michal 'Misko.sz' Szabados         ab      2:00:11
 4 jiraj7am Jozef Jirasek               a       0:11:30
 5 kyptt4am Kypta Tomas                a       0:43:38
 6 jaklt   Tomas Jakl, David Marek          a       0:44:07
 7 bohmerj  jaroslav Bohmer              a       0:52:58
 8 tulam4am Tulacek Michal               a       0:54:03
 9 peske5am Eva Peskova                a       0:58:18
10 juham3am Martin Juhasz               a       0:59:00
11 kaczk6am Kristian Kacz               a       1:24:31
12 suskm3am Martin Suska                a       1:25:28
13 kiktami  Kikta Michal                a       2:03:50
14 macekp  Petr Macek                 a       2:09:18
15 pak_h5am myong                          0:00:00