Letný semester 2009/2010Seminár 17.5.2010 (prax)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
Seminár 10.5.2010 (teória)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
Seminár 3.5.2010 (prax)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
Seminár 26.4.2010 (teória)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
Seminár 12.4.2010 (prax)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
Seminár 29.3.2010 (teória)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
Seminár 22.3.2010 (prax)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp

Seminár 15.3.2010 (teória)
Príklady:

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
Seminár 8.3.2010 (prax)
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp

Seminár 11.1.2010 (teória)
Príklady:

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cppZimný semester 2009/2010Seminár 11.1.2010
Príklady:
Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.c
B B.pdf B.zip B.c
C C.pdf C.zip C.c
D D.pdf D.zip D.c
E E.pdf E.zip E.c

Seminár 14.12.2009
Príklady:

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp
F F.pdf F.zip F.cpp
G G.pdf G.zip G.cpp
H H.pdf H.zip H.cpp

Seminár 30.11.2009
Príklady:

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp

Seminár 16.11.2009
Príklady: (problemsetter Michal Danilák)

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp


Seminár 02.11.2009

Príklady:

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.cpp
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp

Seminár 19.10.2009

Príklady:

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.c
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp

Seminár 5.10.2009

Príklady:

Zadanie Testovacie dáta Riesenie
A A.pdf A.zip A.cpp
B B.pdf B.zip B.cpp
C C.pdf C.zip C.c
D D.pdf D.zip D.cpp
E E.pdf E.zip E.cpp